Natuurlijke speelplaats Calvijnschool

Het schoolplein van de Johannes Calvijnschool is in ontwikkeling vanaf 2013, in nauwe samenspraak met leerlingen, ouders en leerkrachten. Het plein is hard aan verandering toe: spel en spelen hebben een impuls nodig. De Groene Loods geeft een groene tint aan de plannen voor het schoolplein en organiseert buitenactiviteiten met de kinderen. 

Groenere-speel-en-leefomgeving-voor-Johannes-Calvijnschool-500x375pxAls vader van Niek, Marije en Josh biedt Daniel aan om mee te denken met de schoolpleinplannen. Het is zijn passie om van grijs beton te komen tot een groene speel- leefomgeving die uitnodigt tot spelen en creativiteit. Al bij de eerste planvorming worden kinderen en jufs uit alle klassen betrokken. Ze delen hun ideeën en denken mee over oplossingen om ze te verwezenlijken. Bij de aanleg van het nieuwe plein doen ook de ouders volop mee. Leerlingen van groep 5 t/m 8 helpen bij de onderdelen van het plein

Leerkrachten, schoolleiding en enkele ouders verenigen zich in een schoolpleincomité. Ze werken plannen uit, rekenen met materialen en budgetten en stellen randvoorwaarden op. Zo raken ze  betrokken op het speelgedrag van de kinderen.

Samen zoeken zij naar mogelijkheden om met een natuurlijke vorm en inrichting, aan te sluiten op de spelbehoefte van de kinderen. Leerkrachten en kinderen zijn ook zelf aan het tekenen gegaan. Achterliggende motieven om de leerlingen actief in het proces te betrekken, is hun verantwoordelijkheid te geven, eigenaar te laten worden van hun omgeving en respect te laten ontwikkelen. Om te beginnen: respect voor planten. Respect voor je omgeving ligt aan de basis van respect voor jezelf en anderen.

In zijn tuinmanskloffie, komt hij de klas binnen met een kruiwagen vol gereedschap, materialen en planten. Er komt een gesprek op gang over het plein, het plan, de uit te voeren taken. En dan samen naar buiten om te kiezen wat je gaat doen. Buiten ben je niet de slimste of de domste van de klas. Rollen worden omgedraaid. Buiten kun je tot je recht komen, een creatief proces start en brengt natuurlijk leren op gang. Samen presteren we het om klus te klaren en we sluiten af met een geheim ritueel.

De kinderen vertellen tijdens een evaluatiemoment dat ze door deze activiteit een sterke band als groep hebben ervaren. In de samenwerking en het elkaar om hulp vragen ontstond er zichtbaar een groepsgevoel, waarbinnen leerlingen elkaar leerden respecteren en waarderen.

Referenties

Dicht bij mezelf blijven in mijn tuin

Mijn vraagstuk was hoe ik de tuin bij ons nieuwe huis zou gaan realiseren en inrichten. Ik heb Daniel van Tuinpraktijk De Groene Loods gevraagd daarin te adviseren en daarbij te begeleiden.

Lees meer...

Neem contact op met De Groene Loods

Daniel-Roos-De-Groene-Loods-220x220px


Wordt het tijd dat je aan de slag gaat in je tuin? Wil je het groots aanpakken of volstaat een kleine ingreep met effect? Graag denken we met je mee. Voel je vrij om te reageren.

Neem contact op