Zoeken

Groen maakt kinderspel zachter

Het schoolplein van de Johannes Calvijnschool is in ontwikkeling vanaf 2013. Het plein was hard aan verandering toe: spel en spelen hebben een impuls gekregen. Door vereende krachten van ouders, leerkrachten én de kinderen is het plein ingrijpend veranderd. Na 5 jaar is de conclusie dat het speelgedrag van de leerlingen verandert en zachter en gevarieerder is geworden.

Het plein van de Calvijnschool verandert in een natuurspeelplaats gericht op groei en bloei. De Schepper van hemel en aarde geeft ons veel te om te ontdekken en te beleven. Juist in basisschoolleeftijd zijn kinderen ontvankelijker voor natuur en de waarden die dat meebrengt. Leren zorgen voor je omgeving door met elkaar samen te werken aan een bijzondere omgeving geeft een gevoel van verantwoordelijkheid. Als de leerling betrokken wordt bij de ontwikkeling van de leefomgeving heeft dat een positief effect op het gedrag en de prestaties.

Het motiveert leerlingen enorm als ze buiten activiteiten mogen doen die anders zijn dan in de school. Daarmee is de kans groter dat onze kinderen zich later bekommeren om de natuur, voedsel, gezondheid. Een kwetsbare omgeving die zorg nodig heeft en uitnodigt om op een andere manier te spelen, te ervaren en te communiceren is precies wat we willen bereiken. Het is hard nodig dat er in deze digitale tijd meer ruimte komt voor verwondering, verbeeldingskracht, fysieke uitdagingen. Het plein (liever spreken we van natuurspeelplaats) zal in ontwikkeling blijven, zodat ook de toekomstige generaties onvergetelijke ervaringen kunnen opdoen.

Referenties

Dicht bij mezelf blijven in mijn tuin

Mijn vraagstuk was hoe ik de tuin bij ons nieuwe huis zou gaan realiseren en inrichten. Ik heb Daniel van Tuinpraktijk De Groene Loods gevraagd daarin te adviseren en daarbij te begeleiden.

Neem contact op met De Groene Loods

Wordt het tijd dat je aan de slag gaat in je tuin? Wil je het groots aanpakken of volstaat een kleine ingreep met effect? Graag denken we met je mee. Voel je vrij om te reageren.