Visie & missie

Tuinman met dubbeldoel, dat is Tuinpraktijk De Groene Loods in een oneliner. Werken in de tuin ondersteunt en motiveert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. De Tuinpraktijk zet alle registers van het groene spectrum open om klanten bij dat tweeledige doel behulpzaam te zijn.

Van buiten word je beter en van buiten kun je leren. De vele praktijkervaringen van De Groene Loods kunnen dat credo met kracht ondersteunen. Door te werken in de tuin, bezig te zijn met de geschapen natuur, worden mensen ondersteund en gemotiveerd bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei. De natuur, en specifieker de tuin als stukje aarde, zijn uitermate geschikt voor zingeving, reflectie, leren en verwerken.

Op die manier wil de Tuinpraktijk in haar dienstverlening klanten telkens tweeledig van dienst zijn. Enerzijds is er de praktische component; we helpen en coachen kinderen, jongeren en volwassenen bij alle voorkomende werkzaamheden in de natuur en de tuin. 

Anderzijds bieden we hen – onder meer tijdens die werkzaamheden – een moment of een traject van educatie, reflectie en rehabilitatie.

Zo verbinden we mens, natuur en duurzaamheid in een gouden drieslag aan elkaar, waarbij altijd de ontwikkeling van de mens het middelpunt vormt. Het dubbeldoel van De Groene Loods in een notendop.

De Tuinpraktijk zet de tuin, het park, de boerderij, het natuurgebied en andere groene middelen methodisch in om mensen op een creatieve en eigentijdse wijze bij die ontwikkeling, groei en bespiegeling te helpen. Voortdurend boren we daarbij bronnen van natuurlijke creativiteit aan, zodat er een prettige leef- en leeromgeving ontstaat. In die atmosfeer bloeien kinderen en volwassenen open en ontstaat er ruimte voor het bespreken van levensthema’s, emoties, verstoorde ontwikkelingen, communicatie- of gedragsproblemen en persoonlijke crises.

Door middel van coachen en therapie aan de hand van groene en natuurlijke middelen wil De Groene Loods haar klanten behulpzaam zijn. Werken in de tuin of bezig zijn in de natuur zijn op die manier onderdeel van een creatieve methode om klanten te ondersteunen in een leerproces, bij rouwverwerking, na een burn-out, in een moeilijke periode of juist om sociale cohesie te creëren en te vergroten.

Het is onze overtuiging dat de geschapen natuur elementen van wijsheid en creativiteit in zich draagt die mensen in de genoemde trajecten helpen te groeien en te ontwikkelen. Om die bronnen aan te boren en voor de beschreven doelstellingen in te kunnen zetten, is professionele coaching effectief. Het is de missie van De Groene Loods om met deze vorm van begeleiding klanten te laten ervaren dat je van buiten daadwerkelijk kunt leren en beter wordt.

Referenties

Onze tuin blijft groeien

Gerwin en Laurine vertellen over hun ervaring met Tuinpraktijk De Groene Loods. Langzamerhand krijgen de plannen én krijgt de tuin meer vorm.

Neem contact op met De Groene Loods

Wordt het tijd dat je aan de slag gaat in je tuin? Wil je het groots aanpakken of volstaat een kleine ingreep met effect? Graag denken we met je mee. Voel je vrij om te reageren.